18 U.S.C 2257

Stoutemomenten.nl is geen producent (primair of secundair) van enige of alle inhoud op de website. Met betrekking tot de gegevens volgens 18 USC 2257 voor de inhoud die op deze site wordt gevonden, verzoeken wij u vriendelijk uw verzoek te richten aan de site waarvoor de inhoud is geproduceerd.

Stoutemomenten.nl is een site voor het delen van seksfilms en live sekscams die het algemeen bekijken van verschillende soorten inhoud mogelijk maakt.

Stoutemomenten.nl houdt zich aan de volgende procedures om naleving te waarborgen:

• We eisen dat alle gebruikers 18 jaar of ouder zijn om video’s te uploaden.

• Gebruikers moeten bevestigen dat ze 18 jaar of ouder zijn en bevestigen dat ze legitiem de seksfilms mogen plaatsen en alle acteurs/profielen minstens 18 jaar oud zijn.

 


 

Stoutemomenten.nl is not a producer (primary or secondary) of any or all of the content found on the website. With respect to the records as per 18 USC 2257 for the content found on this site, please kindly direct your request to the site for which the content was produced.

Stoutemomenten.nl is a live sexfilms and sex cam sharing site which allows the general viewing of various types of content.

Stoutemomenten.nl abides by the following procedures to ensure compliance:

We require all users to be 18+ years of age to upload videos.

Users must affirm that they are 18+ years of age and affirm that they keep records of the videos in the content and that the actors are over 18 years of age.